Ứng dụng của thăm dò điện sinh lý thần kinh cơ trong thực hành lâm sàng

Thăm dò điện sinh lý thần kinh cơ được xem là cánh tay nối dài của các nhà lâm sàng học thần kinh. Đây là phương pháp cận lâm sàng rất có giá trị để xác định giả thiết chẩn đoán định khu, xác định cơ chế tổn thương của bệnh, đánh giá tiến triển, định hướng nguyên nhân và góp phần tham gia quyết định điều trị các bệnh lý thần kinh ngoại biên.

picture1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *