Cơ hội cho nhân lực ngành Y Dược khi thông thạo tiếng Anh

Cơ hội cho nhân lực ngành Y Dược khi thông thạo tiếng Anh

“ Do you speak English? ” Có một thực tế đáng buồn là trình độ tiếng Anh của các điều dưỡng viên ở bệnh viện lớn hàng đầu Việt Nam đang ở mức khá báo động. Mặc dù họ đều...
Chi tiết