Sự khác biệt giữa Protein niệu và Albumin niệu

Câu hỏi: Sư khác biệt giữa tỷ số protein – creatinin niệu và microalbumin trong xét nghiệm cụ thể ra sao? Làm sao đánh giá sự khác biệt đó?
Đối với các bác sỹ không phải chuyên ngành thận sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn xét nghiệm protein niệu hay albumin niệu. Điều đầu tiên cần thấy rõ tầm quan trọng của protein niệu là dấu ấn sinh học chỉ điểm bệnh thận mạn (CKD). Nồng độ protein niệu cao có liên quan tới sự tiến triển nhanh từ bệnh thận mạn tới bệnh thận giai đoạn cuối và tăng nguy cơ biến cố tim mạch và tử vong ở cả BN đái tháo đường và không đái tháo đường. Theo dõi nồng độ protein niệu cũng giúp đánh giá việc điều trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *