Kết quả điều trị phình động mạch não bằng can thiệp nội mạch tại BV Đại học Y Hà Nội

Can thiệp nội mạch điều trị túi phình động mạch não là một kỹ thuật phức tạp hiện được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chúng tôi xin giới thiệu kết quả bước đầu nghiên cứu hiệu quả của phương pháp này trên các bênh nhân phình động mạch não thực hiện bời nhóm can thiệp mạch của khoa Chẩn đoán hình ảnh- BV Đại học Y Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *