VIÊM DẠ DÀY

Viêm dạ dày:

  • Là phản ứng viêm của niêm mạc dạ dày với các tác nhân khác nhau
  • Chẩn đoán: dựa vào mô bệnh học là chính
    • Cấp: thâm nhiễm bạch cầu đa nhân trung tính
    • Mạn: thâm nhiễm bạch cầu đơn nhân, bạch cầu lympho, đại thực bào
  • Mối liên quan nghèo nàn: hình ảnh nội soi – mô bệnh học, hình ảnh nội soi – lâm sàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *