Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Văn Tú

Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Văn Tú

Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Văn Tú hiện là phó khoa Nội tổng hợp, bác sỹ điều trị chuyên ngành Cơ xương khớp tại khoa Nội tổng hợp. Bác sỹ Phạm Văn Tú hiện đang học bác sỹ chuyên khoa cấp...
Chi tiết
Tiến sĩ, Bác sỹ Phạm Hoài Thu

Tiến sĩ, Bác sỹ Phạm Hoài Thu

Tiến sĩ, Bác sỹ Phạm Hoài Thu hiện là bác sỹ điều trị chuyên ngành Cơ xương khớp tại khoa Nội Tổng Hợp, đồng thời là giảng viên tại bộ môn Nội của Trường Đại Học Y Hà Nội Trình độ...
Chi tiết
Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Thu Hằng

Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Thu Hằng

Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Thu Hằng hiện là bác sỹ điều trị chuyên ngành Cơ xương khớp tại khoa Nội tổng hợp Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội Tốt nghiệp Bác ...
Chi tiết
Thạc sỹ, Bác sỹ Trần Thu Giang

Thạc sỹ, Bác sỹ Trần Thu Giang

Thạc sỹ, Bác sỹ Trần Thu Giang hiện là bác sỹ điều trị chuyên ngành Cơ Xương Khớp tại khoa Nội tổng hợp 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội...
Chi tiết
Thạc sỹ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thoa

Thạc sỹ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thoa

Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thoa hiện là bác sỹ điều trị chuyên ngành Cơ xương khớp tại khoa Nội tổng hợp Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội Tốt nghiệp...
Chi tiết