Tiếng anh trong Y khoa

Tiếng anh trong Y khoa

TIẾNG ANH TRONG Y KHOA Kiến thức Y khoa của chúng ta được cập nhật hàng ngày, điều đó đòi hỏi các Bác sỹ, nhân viên y tế phải luôn trau dồi, cập nhật các thành tựu y học mới...
Chi tiết
[MEDICAL RECORD] Acute pancreatitis

[MEDICAL RECORD] Acute pancreatitis

A 42 year-old male patient presented to the hospital with abdominal pain.
Chi tiết
[MEDICAL RECORD] Vertebral fracture.

[MEDICAL RECORD] Vertebral fracture.

A 58-year-old male patient presented to the ED with back pain. 3 days before admission, the patient developed a severe (VAS 8/10), sharp back pain which didn’t radiate. The pain worsen as moving. He denied any fever, trauma, weight loss...
Chi tiết