Case lâm sàng: Áp xe gan do nấm Candida.

Áp xe gan do Candida rất hiếm gặp ở những bệnh nhân không có suy giảm miễn dịch, không có bệnh lý máu ác tính. Chẩn đoán dựa vào kết quả nuôi cấy. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên bệnh còn đáp ứng với thuốc kháng nấm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *