Báo cáo case lâm sàng và tổng quan: Carcinoma Tuyến giáp

Carcinoma Tuyến Giáp:

  • Nguyên nhân gây cường cận giáp nguyên phát rất hiếm gặp
  • Được mô tả lần đầu tiên bởi De Quervain 1909
  • Chiếm 0.74% (164 ca) trong 22.225 ca cường cận giáp nguyên phát từ năm 1995 – 2003
  • 3.5 – 5.7 ca bệnh trên 10 triệu người
  • Tuổi: 44-54, nam và nữ như nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *