Dẫn lưu ổ tụ dịch Viêm tụy cấp

Dẫn lưu ổ tụ dịch Viêm tụy cấp

Chi tiết
No Image

Khuyến cáo của KDIGO về Bệnh thận IgA (chương 10)

Bệnh thận IgA được chẩn đoán bằng sinh thiết thận bằng các xác định IgA xuất hiện lượng lớn hoặc chiếm ưu thế thông qua nhuộm hóa mô miễn dịch. Cần loại trừ bệnh thận Lupus. Lượng IgA nhuộm quan....
Chi tiết