Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Minh Đức

Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Minh Đức

Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Minh Đức hiện là bác sỹ điều trị chuyên ngành Tiêu hoá tại khoa Nội tổng hợp, đồng thời là giảng viên của bộ môn Nội trường Đại Học Y Hà Nội.  Trình độ chuyên...
Chi tiết