Thạc sỹ, Bác sỹ Vũ Hồng Vân

Thạc sỹ, Bác sỹ Vũ Hồng Vân

Thạc sỹ, Bác sỹ Vũ Hồng Vân hiện là bác sỹ điều trị chuyên ngành Thần Kinh tại khoa Nội tổng hợp Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên...
Chi tiết