VIÊM DẠ DÀY

VIÊM DẠ DÀY

Viêm dạ dày: Là phản ứng viêm của niêm mạc dạ dày với các tác nhân khác nhau Chẩn đoán: dựa vào mô bệnh học là chính Cấp: thâm nhiễm bạch cầu đa nhân trung tính Mạn: thâm nhiễm bạch...
Chi tiết