Cập nhật chẩn đoán và điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (TPP)

Tóm tắt: TTP (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: Xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối) là một rối loạn hiếm gặp đặc trưng bởi thiếu máu huyết tán vi mạch và giảm tiểu cầu. Bệnh được Moschocowitz mô tả đầu tiên năm 1925. Mặc dù có sự đảo ngược về tỷ lê tử vong từ trên 90% xuống dưới 20% sau khi có sự ra đời của TPE (Therapeutic Plasma Exchange: trao đổi huyết tương) – liệu pháp đầu tay trong điều trị TTP thì vẫn có một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân tái phát hoặc không đáp ứng với TPE. Yêu cầu đặt ra cần tìm hiểu thêm về nguyên nhân, sinh lý bệnh và các phương pháp điều trị mới TTP.<a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *