NGHIÊN CỨU: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA AFP – L3 VÀ PIKVA II TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

  • Ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG):thứ năm/ nam giới và thứ bảy ở phụ nữ; > nửa triệu/năm /thế giới.
  • Tỷ lệ mắc, tử vong cao, tiến triển nhanh và âm thầm èphát hiện ở giai đoạn muộn
  • Vấn đề đặt ra: sàng lọc chẩn đoán và phát hiện sớm UTBMTBG: Chẩn đoán hình ảnh+ dấu ấn ung thư.
  • AFP không chỉ tăng trong bệnh lý UTBMTBG .
  • AFP L3 và PIVKA II đã được đề cập đến trong hướng dẫn tầm soát UTBMTBG của JSH.
  1. Khảo sát sự thay đổi chỉ số AFP – L3 và PIVKA II trong ung thư biểu mô tế bào gan
  2. Khảo sát giá trị chẩn đoán của AFP – L3, PIVKA II và AFP ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *