Hạ thân nhiệt trong cấp cứu Ngừng Tuần Hoàn

Kỹ thuật hạ thân nhiệt là một trong những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới đã được áp dụng tại khoa Cấp cứu Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội .

  • Williams GR Jr (1958) tiến hành các thử nghiệm đầu tiên áp dụng hạ thân nhiệt cho bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn
  • 1970 – 1990 không có nghiên cứu nào được công bố thêm.
  • Bernard (1997):

– 22 BN được hạ thân nhiệt bằng chăn lạnh kéo dài 12 giờ

– 22 BN trong nhóm chứng lịch sử

– Tỷ lệ sống 50% vs 13%

– Không thấy biến chứng nào đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *