Đội ngũ điều dưỡng viên, thư ký y khoa, y công Khoa Nội tổng hợp

Đội ngũ điều dưỡng viên, thư ký y khoa, y công Khoa Nội tổng hợp

Cử nhân Bùi Đức Thuấn, Điều dưỡng trưởng khoa Nội tổng hợp Tốt nghiệp hệ Cử nhân điều dưỡng đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Điều dưỡng- Hộ sinh, Trường Đại học Y Hà Nội Hiện...
Chi tiết