Hội nghị quốc tế: ‘’Liver Cirrhosis and Portal Hypertension: Modern Pathophysiology and Emerging Therapies’’

Hội nghị quốc tế: ‘’Liver Cirrhosis and Portal Hypertension: Modern Pathophysiology and Emerging Therapies’’

Những tiến bộ gần đây trong khoa học cơ bản và y học lâm sàng về bệnh xơ gan là rất đáng chú ý, bao gồm các cơ chế phân tử và tế bào dẫn đến xơ gan, sinh lý...
Chi tiết