Thiểu năng tụy ngoại tiết: Tiếp cận chẩn đoán và điều trị

Thiểu năng tụy ngoại tiết: Tiếp cận chẩn đoán và điều trị

Chi tiết
Clinical Case study: Pyogenic Liver Abscess

Clinical Case study: Pyogenic Liver Abscess

Clinical Case study: Pyogenic Liver Abscess Dr. Mai Thi Thu Thao – Internal Medicine Departement – Ha Noi Medical University
Chi tiết