Báo cáo case lâm sàng và tổng quan: Carcinoma Tuyến giáp

Báo cáo case lâm sàng và tổng quan: Carcinoma Tuyến giáp

Carcinoma Tuyến Giáp: Nguyên nhân gây cường cận giáp nguyên phát rất hiếm gặp Được mô tả lần đầu tiên bởi De Quervain 1909 Chiếm 0.74% (164 ca) trong 22.225 ca cường cận giáp nguyên phát từ năm 1995 –...
Chi tiết