Thông báo về chương trình CME và Hội nghị khoa học Ung thư phổi năm 2017

Thông báo về chương trình CME và Hội nghị khoa học Ung thư phổi năm 2017

Ung thư phổi là bệnh rất phổ biến hiện nay gây tỉ lệ bệnh tật và tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư trên thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế tại VN hiện nay đa...
Chi tiết